Zakres czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 189, poz. 1158 z 2008 roku z późn. zm.), notariusz dokonuje następujących czynności:

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 z 2004 roku poz. 1564) oraz zgodnie z art. 7 Prawa o notariacie ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe, na podstawie:

© Kancelaria Notarialna Anna Bielińska Beata Świątkowska S.C. 2013
Niniejsza strona pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Nie jest reklamą, w szczególności reklamą osobistą. Nie stanowi również oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Mapa witryny  |   wykonanie Ludio - projektowanie logo